Vitamin B12 for immunforsvaret, hjertet, energi og nervesystemet.

Kobalamin eller B12 som vitaminet er best kjent som, er et vannløselig vitamin som har flere helseeffekter. Vitaminet tilføres kroppen via mat eller kosttilskudd og har avgjørende betydning for DNA-produksjonen i kroppens celler.

Ettersom det kan gå flere år før B-vitaminmangel gir klare symptomer, er det fordelaktig å gjøre forebyggende tiltak som å ta vitamintilskudd i tablett- eller pilleform.

Dosering av vitamin B12

Anbefalt daglig dose for voksne er 2-4 mikrogram (1).

En tablett +Ledd gir deg 2,5 mikrogram vitamin B12.

Vitaminet finnes også naturlig i animalske produkter som kjøtt, fet fisk, melk, ost og egg.

Hva er helseeffektene ved å ta vitamin B12?

EUs mattrygghetsbyrå (EFSA) har godkjent en rekke helsepåstander knyttet til viktigheten av å innta vitamin B12 (2).

Blant annet ser vi av følgende utsagn at vitamin B12 er viktig for immunforsvaret:

 • Vitamin B12 bidrar til immunsystemets normale funksjon

Vitamin B12 er også en viktig komponent for blodet ved at oksygen fraktes effektivt rundt i kroppen og du ikke blir blodfattig (3):

 • Vitamin B12 bidrar til normal dannelse av røde blodlegemer

Videre vil også vitamin B12 senke nivåene av aminosyren homocystein i blodet, noe som kan bidra til å opprettholde et sunt hjerte og sirkulasjon (4):

 • Vitamin B12 bidrar til normal homocysteinomsetning.

Vitamin B12 spiller en viktig rolle i energiomsetningen:

 • Vitamin B12 bidrar til normal energiomsetning
 • Vitamin B12 bidrar til å redusere tretthet og utmattelse

Som viktig vitamin for nerveceller og symptomer knyttet til depresjon ser vi at vitamin B12 også bidrar til:

 • Nervesystemets normale funksjon
 • Normal psykologisk funksjon

Symptomer på B12-mangel

Det er relativt vanlig å oppleve B-vitaminmangel, spesielt blant eldre da risikoen for mangel øker med alderen. Derfor anbefales eldre, spesielt i risikogruppe, å ta vitamin B12 som tilskudd (5).

Tidlige symptomer på mangel av vitamin B12 kan innebære:

 • Tretthet
 • Nummenhet og prikking i føttene
 • Nedsatt balanse og førlighet
 • Lav blodprosent
 • Hjertebank
 • Hukommelsesforstyrrelser
 • Depresjon hos både kvinner og menn.

Symptomene på B-vitaminmangel kan oppstå så sent at uopprettelige skader kan ha oppstått.

Symptomene kan også enkelt forveksles med symptomer på andre sykdommer. Blodprøver hos fastlegen er derfor lurt å gjøre regelmessig for å utelukke lave nivåer av vitamin B12.

De aller fleste får i seg nok vitamin B12 ved variert, sunt kosthold. Om man bruker et kosttilskudd med vitamin B12 i tillegg, er det ikke noe som tyder på at det er skadelig.

Kilder

(1) https://bit.ly/helsedirektoratetkostholdsveileder

(2) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2010.1756

(3) https://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/alle-brosjyrer/vitamin-b12-mangel

(4) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/wicket/page?5

(5) https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/diverse/homocystein/

Andre ingredienser i våre produkter