Olivita er laget av selolje
Bilde: Michael Poltermann

Selolje er inuittenes oppskrift på et sunt hjerte, godt immunforsvar og myke ledd. Oljen utvinnes fra spekket til sel.

Oljen inneholder de mest vanlige omega-3 fettsyrene EPA og DHA, så vel som en mindre mengde av omega-3 fettsyren kalt DPA.

Olje fra sel har høyere innhold av omega-3 fettsyren DPA enn fiskeolje.

Olje fra sel tas mer effektivt opp

Mennesker utnytter selolje bedre en fiskeolje under fordøyelsen.

Selen er et pattedyr, noe som trolig er årsaken til dette.

Omega-3 fettsyrene i sjøpattedyr er bundet til fettstoffene på en annen måte enn hos fisk.

Under fordøyelsen blir fettsyrene frigjort fra fettstoffene av enzymer.

Det har vært spekulert i om lokaliseringen av omega-3 fettsyrene i fettstoffene (TG) kan være en årsak til at omega-3 fettsyrene tas opp i blodet mer effektivt i fra selolje enn i fiskeoljer.

Selolje inneholder fettsyren DPA

Selolje og fiskeolje har totalt sett tilnærmet likt innhold av omega-3 fettsyrer.

Mye av de funksjonelle forskjellene av disse oljene antas å være forårsaket av det mye høyere innhold av fettsyren DPA i selolje enn i fiskeolje.

DPA har sitt utspring fra en annen fettsyre EPA, men finnes likevel i kun små mengder i fiskeolje i motsetning til relativt rikelige mengder i selolje.

Oljen fra Grønlandssel inneholder 4-6% av omega-3 fettsyren DPA.

Det har vært hevdet at omtrent 1/3 av helseeffektene av de lange omega-3 fettsyrene som sirkulerer i mennesket kan tilskrives effektene av DPA-fettsyren.

Hvorfor inneholder selolje omega-3?

Planteplankton og dyreplankton danner de fleste langkjedete fettsyrene.

Fisk spiser planktonene og sjøpattedyr spiser fisken.

På den måten akkumuleres omega-3 fettsyrene i kroppen til sjøpattedyrene.

Det høye nivået av omega-3 fettsyrer i seloljen kan skyldes tilpasning til lave temperaturer, for omega-3 fettsyrene forblir i væskeform og størkner ikke.

Fettsyresammensetningen i selspekket reguleres av:

  • Kosten til selen
  • Lokalisering
  • Årstid
  • Fysiologiske betingelser som alder og kjønn

Hvor kommer seloljen fra?

Seloljen som brukes i omega-3 kosttilskuddet Olivita kommer fra en bærekraftig selbestand (grønlandssel) nord for Island mellom Grønland og Jan Mayen (Vestisen).

Selfangst har vært en historisk sett viktig næring for norske fangstfolk og for forvaltning av norske mariner essurser.

Selfangst er i dag underlagt strenge fangstreguleringer.

Kvotene fastsettes etter råd fra det internasjonale havforskningsrådet (ICES).

Fangsten har de siste årene vært lavere en de fastsatte kvotene.

Selbestandene er ikke truet

I følge Havforskningsinstituttet er selbestandene som det fangstes på ikke truet.

Ingen av dem står på CITES’ lister over truede dyrearter.

Norsk selfangst foregår på en etisk forsvarlig måte

Studier utført av EU selv bekrefter at den norske selfangsten foregår på etisk forsvarlig grunnlag etter strenge reguleringer.

Hvordan blir selen fangstet?

Sel blir i dag stort sett fangstet ved bruk av rifle.

Den som skal delta i selfangst må ha gjennomgått kurs og bestått de prøver som Fiskeridirektoratet bestemmer.

Fangstfolkene må under fangsten utvise den største hensynsfullhet og anvende fangstmetoder som hindrer unødige lidelser for dyrene.

Bare skyttere som har bestått særskilt skyteprøve kan skyte sel under fangsten.

Ny prøve må avlegges før hver fangstsesong.

Prøven avlegges med samme våpen og samme type ammunisjon som skal benyttes under fangsten.

En veterinær er med på alle fangstturene for å overvåke og rapportere fangstingen.

Det er forbudt å drive fangst på:

  1. Andre selarter enn grønlandssel og klappmyss
  2. Voksne klappmysshunner og voksne grønlandssel i ungelegrene
  3. Sel som oppholder seg i sjøen

Loven og føringene i sin helhet kan leses her: “Forskrift om utøvelse av selfangst i Vesterisen og Østisen

Inneholder selolje miljøgifter?

Sjøpattedyr er øverst i den marine næringskjeden og uheldigvis er spekket også oppsamlingssted for fettløselige miljøgifter som PCB, dioksiner, etc.

Dette gjør det helt nødvendig å rense (raffinere) oljene.

Lukt og smak er i tillegg ønskelig å fjerne.

Oljen går derfor gjennom en grundig 4-trinns renseprosess for å fjerne miljøgifter, lukt og smak før den blir godkjent for humant konsum.

Godkjent av Mattilsynet

Etter raffinering tilfredsstiller oljen fullt ut de krav Mattilsynet stiller når det gjelder grenseverdier for miljøgifter.

Det næringsmiddelgodkjente raffineringsanlegget til Fortuna Oils i Kristiansund raffinerer seloljen som brukes i vårt omega-3 kosttilskudd Olivita.

Les mer om raffineringsprosessen av selolje her.

Ulempen med å raffinere

Raffinering kan imidlertid ødelegge eller fjerne positivt virksomme molekyler som antioksidanter, pigmenter og vitaminer som finnes i oljene fra naturens side.

Dette er årsaken til at vi mener at omega-3 fettsyrer må inntas sammen med et overskudd av antioksidanter, slik som de finnes i naturen.

Det er derfor seloljen til Olivita er tilsatt kaldpresset olivenolje og olivenbladekstrakt.

Den kaldpressede olivenoljen og olivenbladekstraktet er nemlig rik på antioksidanter som er med å beskytte omega-3 fettsyrene fra å harskne.

Les mer om fakta om Olivita her.

Godkjente helsepåstander

Bra for hjertet

EPA og DHA bidrar til hjertets normale funksjon. Den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak av 250 mg EPA og DHA. Olivenolje-polyfenoler bidrar til å beskytte fettstoffer i blodet mot oksidativt stress. Den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak av 20 g olivenolje eller 1 dagsdose Olivita.

Blodomløp

Olivenolje-polyfenoler bidrar til å beskytte fettstoffer i blodet mot oksidativt stress. Den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak av 20 g olivenolje eller 1 dagsdose Olivita.

Immunforsvar og ledd

Vitamin D bidrar til immunsystemets normale funksjon og bidrar til å opprettholde normale knokler.

Andre ingredienser i våre produkter