Hvorfor er mangan viktig for kroppen?

Mangan er et livsnødvendig sporstoffmineral som finnes i alle kroppens celler. Særlig finner vi mangan i vev rikt på mitokondrier – cellenes energifabrikk. Mangan er også av betydning for en rekke enzymprosesser i kroppen. Mangan produseres ikke i kroppen og må derfor tilføres gjennom mat, drikke eller kosttilskudd.

Helseeffekter ved å tilføre mangan

EUs mattrygghetsbyrå (EFSA) har godkjent flere helsepåstander knyttet til mangan.

Mangan utgjør en funksjon i fett-og karbohydratmetabolismen og bidrar derfor i opprettholdelse av kroppens energi.

Mangan bidrar til normal energiomsetning

Mangan finnes også i høy konsentrasjon i bindevev og skjelett og er derfor godt for ledd.

Mangan bidrar til normal dannelse av bindevev

Mangan bidrar til å opprettholde normale knokler

Ved å fungere som en antioksidant virker mangan motvirkende på oksidativt stress.

Mangan bidrar til å beskytte cellene mot oksidativt stress

Hva er anbefalt dagsdose for mangan?

EUs mattrygghetsbyrå kom i 2013 med en anbefaling om at 3 milligram mangan er tilstrekkelig daglig dose for voksne, gravide og ammende.

En dagsdose +Ledd gir deg 2 mg mangan.

I EU varierer gjennomsnittlig manganinntak av voksne fra 2 til 6 mg/dag. Dersom du spiser et variert, sunt kosthold antas det å inneholde tilstrekkelig mangan for de fleste. Gode naturlige kilder til mangan er blant annet hvetekli, fullkornsprodukter, nøtter, tørkede belgfrukter og te.

Kan man få i seg for mye mangan?

Mangan
Mat som inneholder mangan

US Institute of Medicine (IOM, 2001) etablerte en øvre grense på 11 mg/dag for voksne, basert på det faktum at bivirkninger hos personer som får inntil 10,9 mg / dag med vestlige dietter ikke er rapportert.

Rapporter om bivirkninger som følge av manganeksponering hos mennesker er primært forbundet med innånding i yrkesmessige omgivelser. Det har for eksempel forekommet hos gruvearbeidere som har pustet inn manganrikt støv. Oral eksponering for mangan, særlig fra forurensede vannkilder, kan også forårsake uønskede helseeffekter, som ligner på de som er observert ved innånding. Symptomene på mangantoksisitet kan resultere i en permanent nevrologisk lidelse kjent som manganisme (ATSDR, 2012).

Ifølge Vitenskapskomiteen for helse er det verdt å merke seg begrensningene i disse studiene, inkludert usikkerheten om bidraget fra mat til manganinntak og mangel på informasjon om mulige forvirrende variabler, noe som vanskeliggjør faste konklusjoner.

Norske anbefalinger

Helsedirektoratet har ikke gitt norske anbefalinger og heller ikke de nordiske ernæringsanbefalinger fra 2012 har spesifisert dagsdose på grunn av utilstrekkelige data.

Mangan og legemiddelinteraksjoner

Mangan danner uløselige forbindelser med tetracykliner (en gruppe antibiotika) og nedsetter deres opptak i kroppen med 50 prosent. Derfor bør det gå minst tre timer mellom inntak av tetracykliner og inntak av mangan, dersom det tas som tilskudd.

Andre ingredienser i våre produkter