Olivita AS (org.nr. 985 156 719) ble etablert i 2002 av professorene Bjarne Østerud og Edel O. Elvevoll.

Selskapet har siden 2006 solgt og markedsført Olivita produktene.

Olivita AS eier patentrettighetene og har enerett på å produsere Olivita produktene i Norge.

Selskapets hovedkontor og butikkutsalg er i Grønnegata 82 i Tromsø,
og daglig leder er Thomas Helge Hansen.

Offentlig informasjon om selskapet (enhetsregisteret)  →