Vitamin B12 mangel kan føre til tretthet
Vitamin B12 mangel kan føre til tretthet

Det er relativt vanlig å oppleve B-vitaminmangel, spesielt blant eldre da risikoen for mangel øker med alderen. B12-mangel skyldes utilstrekkelig inntak via kosten eller dårlig opptak av vitaminet i tarmen. Ettersom det kan gå flere år før B-vitaminmangel gir klare symptomer, er det fordelaktig å gjøre forebyggende tiltak som å ta vitamintilskudd i tablett- eller pilleform.

Dosering av vitamin B12

Anbefalt daglig dose for voksne er 2-4 mikrogram (1).

En tablett +Ledd gir deg 2,5 mikrogram vitamin B12.

Vitaminet finnes også naturlig i animalske produkter som kjøtt, fet fisk, melk, ost og egg.

Symptomer på B12-mangel

Det er relativt vanlig å oppleve B-vitaminmangel, spesielt blant eldre da risikoen for mangel øker med alderen. Derfor anbefales eldre, spesielt i risikogruppe, å ta vitamin B12 som tilskudd (2) .

Tidlige symptomer på mangel av vitamin B12 kan innebære:

 • Tretthet
 • Nummenhet og prikking i føttene
 • Nedsatt balanse og førlighet
 • Lav blodprosent
 • Hjertebank
 • Hukommelsesforstyrrelser
 • Depresjon hos både kvinner og menn

Symptomene på B-vitaminmangel kan oppstå så sent at uopprettelige skader kan ha oppstått.

Symptomene kan også enkelt forveksles med symptomer på andre sykdommer. Blodprøver hos fastlegen er derfor lurt å gjøre regelmessig for å utelukke lave nivåer av vitamin B12.

Hva er helseeffektene ved å ta vitamin B12?

EUs mattrygghetsbyrå (EFSA) har godkjent en rekke helsepåstander knyttet til viktigheten av å innta vitamin B12 (3).

Blant annet ser vi av følgende utsagn at vitamin B12 er viktig for immunforsvaret:

 • Vitamin B12 bidrar til immunsystemets normale funksjon

Vitamin B12 er også en viktig komponent for blodet ved at oksygen fraktes effektivt rundt i kroppen og du ikke blir blodfattig (4).

 • Vitamin B12 bidrar til normal dannelse av røde blodlegemer

Videre vil også vitamin B12 senke nivåene av aminosyren homocystein i blodet, noe som kan bidra til å opprettholde et sunt hjerte og sirkulasjon (5).

 • Vitamin B12 bidrar til normal homocysteinomsetning (6)

Vitamin B12 spiller en viktig rolle i energiomsetningen:

 • Vitamin B12 bidrar til normal energiomsetning
 • Vitamin B12 bidrar til å redusere tretthet og utmattelse

Som viktig vitamin for nerveceller og symptomer knyttet til depresjon ser vi at vitamin B12 også bidrar til:

 • Nervesystemets normale funksjon
 • Normal psykologisk funksjon

Hvem bør ta tilskudd av vitamin B12?

De samlede lagrene i kroppen av vitamin B12 er 2 000-5 000 mikrogram. Ergo tar det som regel år før det oppstår mangel på vitamin B12, selv om man får i seg mindre enn det daglige behovet.

Du kan være i faresonen for B-vitaminmangel hvis du:

 • Er over 60 år gammel, siden evnen til opptak av vitaminet synker med alderen
 • Er veganer eller vegetarianer
 • Har hatt en mage- eller tarmoperasjon
 • Har hatt Crohns sykdom, cøliaki eller atrofisk gastritt, som gir betennelse i tarmen
 • Bruker legemidler som hindrer kroppen i å absorbere vitamin B12, som for eksempel antiepileptika (medisin mot epilepsi), reseptbelagte syrenøytraliserende legemidler, protonpumpehemmere (medikamenter som nedsetter syresekresjon i magesekken) eller metformin (medisin mot diabetes type 2)

Kan man få for høye nivåer av vitamin B12?

Man kjenner ikke til tilstander hvor vitamin B12 i mengder i kosttilskudd skal ha negativ innvirkning. I forhold til andre vitaminer er vitamin B12 vanskelig å oppta i tarmen. Tar du mer enn de anbefalte 2-4 mikrogram, opptas kun en prosent i kroppen.

Grunnen til at behovet for vitamin B12 er så lavt, er at kroppen bruker vitaminet om igjen. Det brukte B12-vitaminet som utskilles via gallen fra leveren, gjenopptas i tarmen og brukes på nytt.

Norske/nordiske myndigheter har ikke angitt noen øvre grense for inntak av vitamin B12. Det er ikke noe som tilsier at inntak opp til 100 mikrogram daglig via kost/kosttilskudd utgjør noen helserisiko (7).

De aller fleste får nok ved variert, sunt kosthold. Om man bruker et kosttilskudd med innhold av vitamin B12 ved siden av er det ikke noe som tyder på at det er skadelig.

Les om andre ingredienser

Kilder

(1) https://bit.ly/helsedirektoratetkostholdsveileder

(2) https://no.wikipedia.org/wiki/Kobalamin

(3) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2010.1756

(4) https://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/alle-brosjyrer/vitamin-b12-mangel

(5) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/wicket/page?5

(6) https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/diverse/homocystein/

(7) https://www.apotek1.no/kost-og-ernaering/vitaminer/vitamin-b12