I de nordiske næringsstoffanbefalingene er anbefalt dagsdose for vitamin D er 10 µg for voksne. For eldre over 75 år er det anbefalte inntaket av vitamin D på 20 µg per dag.

Anbefalt inntak gjelder for friske personer med normal fysisk aktivitet.

Les også: Hvem trenger vitamin D

Anbefalt dagsdose vitamin D for voksne menn og kvinner

Egg er en av de naturlige kilder med det høyeste innhold av vitamin D.
  • 10-74 år: 10 µg
  • Over 75 år: 20 µg

Eldre og de som er lite ute i dagslys bør få tilskudd med vitamin D for å oppnå inntak på 10 µg vitamin D og 20 mikrogram vitamin D daglig for eldre over 75 år.

Anbefalt dagsdose vitamin D for gravide og ammende

  • Gravide: 10 µg
  • Ammende: 10 µg

Anbefalt dagsdose vitamin D for barn

  • 1-9 år: 10 µg

Anbefalt dagsdose vitamin D for spedbarn

Til spedbarn 0-12 mnd anbefales først og fremst tilskudd fra omega-3.

Anbefalt dosering er 2,5 ml fra 4 ukers alder og økes gradvis til 5 ml.

Fra seks måneders alder anbefales 5 ml omega-3 per dag.

Dersom barnet ikke vil ta omega-3 er vitamin D-dråper et godt alternativ.

Les også: Hvordan få vitamin D

Grenseverdier for daglig inntak av vitamin D

I mai 2017 fastsatte Helse- og omsorgsdepartementet forskrift om endring i forskrift om kosttilskudd og innførte nye maksimumsgrenser for vitamin D per døgn.

  • Maksimumsgrensen for barn fra 11 til 18 år ble satt til 40 µg og for voksne til 80 µg per døgn.
  • Før endringen var det maksimale tillatte innholdet av vitamin D i kosttilskudd 20 µg per døgndose.

Kosttilskudd er generelt ikke pålagt samme regelverk som legemidler når det gjelder krav til dokumentasjon av effekt og sikkerhet.

Etter lovendringen kan kosttilskudd nå inneholde like mye vitamin D som reseptbelagte vitamin D-preparater.

Omega-3 kosttilskuddet Olivita

En dagsdose flytende Olivita inneholder 20 µg og en dagsdose kapsler inneholder 8 µg.

Les mer: Fakta om Olivita

Kilde: Helsedirektoratet