Dagsdoser Olje

 • 15 ml olje
  • 20 μg
  • 1,33 μg per ml
 • 12,5 ml olje
  • 17 μg

Dagsdoser Kapsler

 • 6 stk kapsler
  • 8 μg
  • 1,33 μg per ml

Norske helsemyndigheter anbefaler følgende minimum og maksimum:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-05-20-755

Minimum: 2,5 μg

Maksimum:

 • Småbarn (1-3 år): 16 μg
 • Småbarn (3-11 år): 16 μg
 • Unge (11-18 år): 40 μg
 • Voksne (fra 18 år): 40 μg

I de nordiske næringsstoffanbefalingene er det generelle rådet fortsatt et daglig inntak på 10 µg vitamin D hos voksne. For eldre er det anbefalte inntaket av vitamin D på 20 µg/dag. Anbefalt inntak gjelder for friske personer med normal fysisk aktivitet.

Olivita inneholder vitamin D 3 (kolekalsiferol)

Om kolekalsiferol: Dette er en type D-vitamin som lages av huden når den blir utsatt for sollys og det finnes også i noen matvarer og kan tas som et kosttilskudd. Kolekalsiferol brukes til å behandle og forhindre vitamin D-mangel og tilhørende sykdommer, inkludert rakitt.