En dagsdose Olje:

 • 15 ml  (ca. 2 spiseskjeer) : 1 350 mg omega-3
 • 12,5 ml: 1 150 mg omega-3

En dagsdose Kapsler:

 • 6 kapsler: 600 mg omega-3

Anbefalt daglig inntak

Anbefalt daglig inntak av omega-3 vil variere fra individ til individ avhengig av flere faktorer som:

 • Alder
 • Helsetilstand
 • Antall fiskemåltider i løpet av uken
 • Kosthold
 • Livsstil

I tillegg er det ulike anbefalinger om daglig inntak av omega-3 fettsyrer i ulike land og regioner:

Norge

 • 300–450 gram ren fisk i uken (Kilde: Helsedirektoratet).  
 • De norske helsemyndighetene opererer ikke med en spesifikk anbefaling på anbefalt daglig inntak av omega-3 fettsyrer, men indikererer at man bør ligge på mellom 1 000 og 2 000 mg omega-3 per dag.
 • Hvis du spiser mindre enn 2-3 fiskemåltider i uken bør du ta et tilskudd med omega-3.

USA

 • 500 mg marint omega-3 for voksne daglig (Den amerikanske hjerteforeningen)
 • 1 600 mg for menn og 1 100 mg for kvinner i alderen 14 år + (National Academy for Medicine)

EU

 • 250 mg marint omega-3 for friske personer for forebygging av hjerte- og karsykdommer (EFSA)
 • 2 000 – 4 000 mg marint omega-3 for personer i risikogruppen (EFSA)

Ved å spise en torskemiddag (150 gram) og en laksemiddag (150 gram) i uken vil anbefalingene fra EFSA for inntak av marint omega-3 være dekket. For å dekke anbefalingene for vitamin D, trengs det derimot et høyere inntak av feit fisk, for eksempel sild.