Hva er forskjellen?

Den helsemessige forskjellen mellom disse oljene antas å være forårsaket av et mye høyere innhold av omega-3 fettsyren DPA i selolje enn i fiskeolje. Det har vært hevdet at omtrent 1/3 av helseeffektene fra omega-3 kan tilskrives effektene av omega-3 fettsyren DPA.

Det totale innholdet av omega-3 fettsyrer er svært likt i selolje og fiskeoljer, men selolje har høyere innhold av omega-3 fettsyren DPA enn fiskeolje. Selolje inneholder 4-6% av omega-3 fettsyren DPA.

Omega-3 fettsyren DPA har sitt utspring fra en annen omega-3 fettsyre EPA. Den finnes likevel i kun små mengder i fiskeolje i motsetning til relativt rikelige mengder i selolje.

Omega-3 fettsyrene fra selolje tas bedre opp i kroppen sammenlignet med fiskeolje

Det som særpreger sjøpattedyr, eller gjør de forskjellig fra fisk, er at omega-3 fettsyrene er bundet til fettstoffene (triglyserider -TG) på en forskjellig måte.

Det har vært spekulert i om lokaliseringen av omega-3 fettsyrene i fettstoffene kan være en årsak til at omega-3 fettsyrene tas opp i blodet mer effektivt i fra selolje enn i fiskeoljer.

Selolje har gunstig effekt på blodplater

Omega-3 fettsyren DPA skiller seg spesielt fra de to andre fettsyrene, EPA og DHA, ved at den har svært gunstige effekter på blodplater.

Blodplater er helt nødvendig for å stoppe blødninger, men de er også svært betennelsesfremmende og spiller en viktig rolle i utviklingen av åreforkalkning, hjerneslag og hjerteinfarkt.

DPA fettsyren hemmer aktivering av blodplatene. Det vil si den gjør blodplatene mindre klebrige og hindrer at de klumper seg sammen. Dette leder igjen til at selolje hemmer utviklingen av åreforkalkning og hjerneslag.

DPA-fettsyrens effekt på blodplatene er derfor av stor viktighet, dette innebærer at DPA antagelig er det viktigste stoffet i selolje.