Olivita er laget av selolje
Bilde: Michael Poltermann

Selolje er inuittenes oppskrift på et sunt hjerte, godt immunforsvar og myke ledd. Oljen utvinnes fra spekket til sel.

De mest vanlige langkjedete flerumettede fettsyrene i marine oljer er EPA og DHA, så vel som en mindre mengde DPA (høyest i selolje) som alle tilhører omega-3 fettsyrefamilien.

Det høye nivået av omega-3 fettsyrene i marine oljer kan skyldes tilpasning til lave temperaturer, for omega-3 fettsyrene forblir i væskeform og størkner ikke.

De fleste langkjedete fettsyrene blir dannet i encellede planteplankton og av flercellede dyreplankton som er fόr for fisk og som igjen spises av sjøpattedyr.

Fettsyresammensetningen i selspekket er regulert av kosten til selen, lokalisering, årstid, samt fysiologiske betingelser som alder og kjønn.

Selolje tas mer effektivt opp

Det er dokumentert at molekylene i selolje er annerledes oppbygd enn i fiskeolje, og at mennesker utnytter selolje bedre enn fiskeolje under fordøyelsen. Dette er trolig grunnet i at selen er ett pattedyr.

Det som særpreger sjøpattedyr – eller gjør de forskjellig fra fisk – er at omega-3 fettsyrene er bundet til fettstoffene (triglyserider -TG) på en forskjellig måte. Under fordøyelsen blir fettsyrene frigjort fra fettstoffene av enzymer og det har vært spekulert i om lokaliseringen av omega-3 fettsyrene i fettstoffene (TG) kan være en årsak til at omega-3 fettsyrene tas opp i blodet mer effektivt i fra selolje enn i fiskeoljer.

Selolje inneholder fettsyren DPA

Det totale innholdet av omega-3 fettsyrer er svært likt i selolje og fiskeoljer, men mye av de funksjonelle forskjellene av disse oljene antas å være forårsaket av det mye høyere innhold av fettsyren DPA i selolje enn i fiskeolje. DPA har sitt utspring fra en annen fettsyre EPA, men finnes likevel i kun små mengder i fiskeolje i motsetning til relativt rikelige mengder i selolje. Oljen fra Grønlandssel inneholder 4-6% DPA og det har vært hevdet at omtrent 1/3 av helseeffektene av de lange omega-3 fettsyrene som sirkulerer i mennesket kan tilskrives effektene av DPA-fettsyren.

Hvor kommer seloljen fra?

Seloljen i Olivita kommer fra en bærekraftig selbestand (grønlandssel) nord for Island mellom Grønland og Jan Mayen (Vestisen) og fanget av norske selfangstskuter. Selfangst har vært en historisk sett viktig næring for norske fangstfolk og for forvaltning av norske mariner essurser. Selfangst er i dag underlagt strenge fangstreguleringer.

Kvotene fastsettes etter råd fra det internasjonale havforskningsrådet (ICES). Fangsten har de siste årene vært lavere en de fastsatte kvotene.

Selbestandene er ikke truet

De siste årene er fangsten begrenset til grønlandssel, steinkobbe og havert. I følge Havforskningsinstituttet er selbestandene som det fangstes på ikke truet. Ingen av dem står på CITES’ lister over truede dyrearter.

Norsk selfangst foregår på en etisk forsvarlig måte

Studier utført av EU selv bekrefter at den norske selfangsten foregår på etisk forsvarlig grunnlag etter strenge reguleringer.

Hvordan blir selen fangstet?

I dag blir selen stort sett fangstet ved bruk av rifle og en veterinær er med på alle fangstturene for å overvåke og rapportere fangstingen. Den som skal delta i selfangst må ha gjennomgått kurs og bestått de prøver som Fiskeridirektoratet bestemmer. Fangstfolkene må under fangsten utvise den største hensynsfullhet og anvende fangstmetoder som hindrer unødige lidelser for dyrene. Bare skyttere som har bestått særskilt skyteprøve kan skyte sel under fangsten. Ny prøve må avlegges før hver fangstsesong. Prøven avlegges med samme våpen og samme type ammunisjon som skal benyttes under fangsten.

Det er forbudt å drive fangst på:

  1. andre selarter enn grønlandssel og klappmyss
  2. voksne klappmysshunner og voksne grønlandssel i ungelegrene
  3. sel som oppholder seg i sjøen

Loven og føringene i sin helhet kan leses her: “Forskrift om utøvelse av selfangst i Vesterisen og Østisen

Inneholder selolje miljøgifter?

Sjøpattedyr er øverst i den marine næringskjeden og uheldigvis er spekket også oppsamlingssted for fettløselige miljøgifter som PCB, dioxin, etc. Dette gjør det helt nødvendig å rense (raffinere) marine oljer.

Seloljen går derfor gjennom en grundig 4-trinns renseprosess for å fjerne miljøgifter, før den blir godkjent for humant konsum. Seloljen tilfredsstiller da fullt ut de krav Mattilsynet stiller når det gjelder grenseverdier for miljøgifter.

Seloljen blir renset ved det næringsmiddelgodkjente raffineringsanlegget til Fortuna Oils i Kristiansund. Hver oljebatch analyseres og oljen kan spores fra kapsel til råprosess anlegg. Alle leddene i verdikjeden er sertifisert. Les mer om raffineringsprosessen av selolje her.

Nødvendig fjerning av miljøgifter og molekyler som gir uønsket smak og lukt eller redusert holdbarhet kan imidlertid ødelegge eller fjerne positivt virksomme molekyler som antioksidanter, pigmenter og vitaminer som finnes i oljene fra naturens side.

Dette er årsaken til at vi mener at omega-3 fettsyrer må inntas sammen med et overskudd av antioksidanter, slik som de finnes i naturen. Det er derfor Olivita består av kaldpresset olivenolje og olivenblad ekstrakt i tillegg til selolje. Den kaldpressede olivenoljen og olivenblad ekstraktet er nemlig rik på naturlige antioksidanter.

Godkjente helsepåstander

EPA og DHA bidrar til hjertets normale funksjon. Den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak av 250 mg EPA og DHA. Olivenolje-polyfenoler bidrar til å beskytte fettstoffer i blodet mot oksidativt stress. Den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak av 20 g olivenolje eller 1 dagsdose Olivita.

Olivenolje-polyfenoler bidrar til å beskytte fettstoffer i blodet mot oksidativt stress. Den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak av 20 g olivenolje eller 1 dagsdose Olivita.

Vitamin D bidrar til immunsystemets normale funksjon og bidrar til å opprettholde normale knokler.

Andre ingredienser i våre produkter