Egg er en av de naturlige kilder med det høyeste innhold av vitamin D.

I mai 2017 fastsatte Helse- og omsorgsdepartementet forskrift om endring i forskrift om kosttilskudd og innførte nye maksimumsgrenser for vitamin D per døgn.

 • Maksimumsgrensen for barn fra 11 til 18 år ble satt til 40 µg og for voksne til 80 µg per døgn.
 • Før endringen var det maksimale tillatte innholdet av vitamin D i kosttilskudd 20 µg per døgndose.

Kosttilskudd er generelt ikke pålagt samme regelverk som legemidler når det gjelder krav til dokumentasjon av effekt og sikkerhet. Etter lovendringen kan kosttilskudd nå inneholde like mye vitamin D som reseptbelagte vitamin D-preparater.

Kosttilskudd som inneholder mer enn den anbefalte døgndosen for barn og opptil 18 år i én oppmålt enhet, skal merkes med «kan være helseskadelig for barn».

Anbefalt dagsdose og maksimumsgrense for vitamin D

Med denne endringen er det tillatt å selge kosttilskudd med innhold som tilsvarer maksimumsgrensen for vitamin D i kosttilskudd for både barn, unge (11–18 år) og voksne.

Imidlertid er det ingen endringer i vurderinger av anbefalte døgndoser for vitamin D.

I de nordiske næringsstoffanbefalingene er det generelle rådet fortsatt et daglig inntak på 10 µg vitamin D hos voksne. For eldre er det anbefalte inntaket av vitamin D på 20 µg/dag.

Anbefalt inntak gjelder for friske personer med normal fysisk aktivitet.

Anbefalt dagsdose vitamin D for barn

 • 1-9 år: 10 µg

Anbefalt dagsdose vitamin D for voksne menn og kvinner

 • 10-74 år: 10 µg*
 • Over 75 år: 20 µg*

Anbefalt dagsdose for vitamin D for gravide og ammende

 • Gravide: 10 µg
 • Ammende: 10 µg

Anbefalt dagsdose for vitamin D for spedbarn

 • Til spedbarn anbefales først og fremst tilskudd fra omega-3.
 • Anbefalt daglig inntak av vitamin D fra 4 ukers alder er 10 µg.
 • Anbefalt dosering er 2,5 ml fra 4 ukers alder og økes gradvis til 5 ml.
 • Fra seks måneders alder anbefales 5 ml omega-3 per dag.
 • Dersom barnet ikke vil ta omega-3 er vitamin D-dråper et godt alternativ.

* Eldre og de som er lite ute i dagslys bør få tilskudd med vitamin D for å oppnå inntak på 10 µg vitamin D daglig for voksne og 20 mikrogram vitamin D daglig for eldre.

Omega-3 kosttilskuddet Olivita

En dagsdose flytende Olivita inneholder 20 µg og en dagsdose kapsler inneholder 8 µg.

Vitamin D-mangel bør behandles av lege

Pasienter med vitamin D-mangel, der høye doser er indisert, bør følges opp av lege for å monitorere effekt og eventuelle bivirkninger.

Et for høyt vitamin D-inntak kan imidlertid medføre hyperkalsemi (for høyt innhold av kalsium i blodet), som igjen kan føre til nyrestein, muskelsvakhet, tretthet, depresjon, forstyrrelser av hjerterytme, kvalme og oppkast.

Kilde: Tidsskrift Norske Legeforening 2017 doi: 10.4045/tidsskr.17.1013